К основному содержимому

 

Безкоштовна доставка

В період з 15.08.22 по 04.09.22 проводиться акція для всіх держателів платіжних карток Masterсard - безкоштовна доставка при оплаті карткою Masterсard.

*Безкоштовна доставка замовлення за умови:
- одна безкоштовна доставка на день, та
- оплата карткою Mastercard, та
- вага замовлення до 15 кг.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Безкоштовна доставка від АТБ та Mastercard»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 40, код ЄДРПОУ: 30487219 (надалі – «Організатор»).

Логістичний Партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айпост Прогрес», адреса: 03057, Україна, м. Київ, вул. Металістів, 20, код ЄДРПОУ: 41988842 (надалі – «Логістичний партнер»).

Партнер Акції: Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а (надалі – «Партнер»).

Для проведення Акції Організатор, Логістичний партнер та Партнер мають право залучати третіх осіб.

 

1.Термінологія Акції та загальні умови Акції

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Безкоштовна доставка» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором під торговельною маркою «АТБ» для збільшення кількості активних користувачів сайту zakaz.atbmarket.com, а також збільшення обсягу продажів товарів Організатора.

Заохочення - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови виконання останніми Правил Акції.

Територія проведення Акції - Акція діє в інтернет-магазині «АТБ» (zakaz.atbmarket.com) згідно з адресною програмою місць проведення Акції (Додаток № 1), виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності Організатора, Партнера та Логістичного партнера на зазначених територіях.

Учасник Акції - дієздатні фізичні особи (громадяни України,  іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції та є держателями платіжних карток Masterсard® , емітованих банками України (надалі – «Картка»).
Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, які не виконали умови цих Правил.

Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://zakaz.atbmarket.com

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту.

1.3. Логістичний партнер Акції надає послуги з організації доставки замовлень у відповідності до Правил використання, що розміщені в мережі Інтернет за посиланнями https://ipost.ua/info4ap/client/regulations.html, Публічним Договором про надання, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням https://ipost.ua/info4ap/client/offer.html. Логістичний Партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації доставки замовлень шляхом розміщення оновлених документів за зазначеними у цьому пункті Правил посиланнями у мережі Інтернет.

1.4. Логістичний Партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції, та надає послуги лише з організації доставки замовлень у відповідності до умов укладеного договору з Організатором Акції та договору з Учасником Акції.

 

2. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з «15» cерпня 2022 року по «04» вересня 2022 року (включно) (далі – Період проведення Акції) та стосується усіх замовлень, які було прийнято Логістичним партнером Акції згідно умов цих Правил у зазначений період.

 

3. Інформаційна підтримка Акції

3.1. Ці Правила Акції розміщуються на Сайті  Акції https://zakaz.atbmarket.com/atb-mastercard/ та https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/offers-and-promotions.html

3.2. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції Учасники можуть звертатись до служби підтримки Організатора за телефоном 0-800-500-415 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 протягом Періоду проведення Акції.

3.3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті Акції, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

3.4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Логістичного партнера/Партнера, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

 

 

4. Умови участі в Акції  

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції зробити щонайменше 1 (одне) замовлення на сайті https://zakaz.atbmarket.com та оплатити його з використанням Картки (надалі – «Транзакція») та отримати Гарантоване заохочення, вказане в п.5.1. Правил. Учасник повинен ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації доставки замовлень з боку Логістичного партнера.
Кожен Учасник акції має право отримати Гарантоване заохочення тільки один раз протягом доби.

4.2. Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про Транзакції та інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.

4.3. Не відповідають умовам Акції:

- операції, які було здійснено до 00:00 15 серпня 2022 року та після 00:00 05 вересня 2022 року за київським часом;

- операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток;

- операції, які було здійснено не через Сайт Акції.

4.4. Логістичний Партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції у разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил. Організатор, в тому числі за поданням Логістичного партнеру Акції, має право відмовити у наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь якій особі, яка вчиняє дії, що мають шахрайський характер, або покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та з документами, перелік яких визначено в 1.3. Правил, і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.6. Логістичний партнер Акції та будь-які його афілійовані особи не є організаторами, співорганізаторами Акції та не несуть відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції та виконання цих Правил.

4.7. Документи та інформація, посилання на які зазначені в цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції, тощо. З метою уникнення протирічь, документи та інформація, посилання на які зазначені у цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник взяв участь в Акції, виконавши умови цих Правил.

 

5. Фонд Заохочень Акції

5.1. Заохоченням Акції є безкоштовна доставка Логістичним партнером замовлення, здійсненого відповідно до умов, вказаних в п.4.1. Правил, якщо вага замовлення не перевищує 15 кг (надалі – «Гарантоване заохочення»);

5.2. Загальний фонд Заохочень Акції обмежений і становить вартість та кількість, що вказані в п.4.1. Правил.

5.3. За весь Період проведення Акції Учасник може отримати не більше 1 (одного) Гарантованого заохочення Акції за кожний з днів Акції.

5.4. Гарантоване заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного Партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

Гарантоване Заохочення діє виключно в межах Території проведення Акції та не може бути використане Учасниками для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умов цих Правил.

5.5. Послуги Організатора та Логістичного Партнера, які не беруть участь в Акції та, на які не поширюються умови цих Правил, не є Заохоченням згідно цих Правил, та використовуються Учасником самостійно у відповідності до умов їх надання.

5.6. Організатор/Партнер залишають за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення Акції, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.

 

6.Інші умови

6.1 У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Організатор/Партнер не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції.

6.2 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам  повідомляється:

6.2.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор;

6.2.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

6.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, імейл;

6.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

6.2.5. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

6.3. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил. Організатор/Партнер звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

6.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор та Партнер не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

6.5. Правила затверджені Організатором, діють та можуть змінюватися протягом Періоду проведення Акції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до офіційних правил Акції

 

Місто

Область

Бердичів

Житомирська область

Біла Церква

Київська область

Бориспіль

Київська область

Бровари

Київська область

Вишгород

Київська область

Вишневе

Київська область

Вінниця

Вінницька область

Дніпро

Дніпропетровська область

Дрогобич

Львівська область

Житомир

Житомирська область

Запоріжжя

Запорізька область

Івано-Франківськ

Івано-Франківська область

Ірпінь

Київська область

Кам'янець-Подільський

Хмельницька область

Кам'янське

Дніпропетровська область

Київ

м. Київ

Кременчук

Полтавська область

Кривий Ріг

Дніпропетровська область

Кропивницький

Кіровоградська область

Луцьк

Волинська область

Львів

Львівська область

Мукачево

Закарпатська область

Одеса

Одеська область

Полтава

Полтавська область

Рівне

Рівненська область

с. Крижанівка (Лиманський район)

Одеська область

с. Софіївська Борщагівка (Києво-Святошинський район)

Київська область

Сміла

Черкаська область

смт Слобожанське (Дніпровський район)

Дніпропетровська область

Суми

Сумська область

Тернопіль

Тернопільська область

Ужгород

Закарпатська область

Умань

Черкаська область

Хмельницький

Хмельницька область

Черкаси

Черкаська область

Чернівці

Чернівецька область

Чернігів

Чернігівська область

Андрушівка

Житомирська область

Апостолове

Дніпропетровська область

Арциз

Одеська область

Балта

Одеська область

Бар

Вінницька область

Баранівка

Житомирська область

Бахмач

Чернігівська область

Березне

Рівненська область

Бершадь

Вінницька область

Білгород-Дністровський

Одеська область

Білопілля

Сумська область

Біляївка

Одеська область

Богодухів

Харківська область

Богуслав

Київська область

Болград

Одеська область

Борислав

Львівська область

Боярка

Київська область

Броди

Львівська область

Буринь

Сумська область

Буськ

Львівська область

Буча

Київська область

Валки

Харківська область

Вараш

Рівненська область

Васильків

Київська область

Ватутіне

Черкаська область

Верхньодніпровськ

Дніпропетровська область

Винники

Львівська область

Виноградів

Закарпатська область

Вільнянськ

Запорізька область

Вознесенськ

Миколаївська область

Володимир-Волинський

Волинська область

Ворожба

Сумська область

Гадяч

Полтавська область

Гайворон

Кіровоградська область

Гайсин

Вінницька область

Глухів

Сумська область

Гнівань

Вінницька область

Горішні Плавні

Полтавська область

Городенка

Івано-Франківська область

Городище

Черкаська область

Городня

Чернігівська область

Городок

Львівська область

Горохів

Волинська область

Гребінка

Полтавська область

Дергачі

Харківська область

Дніпрорудне

Запорізька область

Долина

Івано-Франківська область

Дубляни

Львівська область

Дубно

Рівненська область

Енергодар

Запорізька область

Жмеринка

Вінницька область

Жовті Води

Дніпропетровська область

Збараж

Тернопільська область

Звенигородка

Черкаська область

Здолбунів

Рівненська область

Зміїв

Харківська область

Знам'янка

Кіровоградська область

Золотоноша

Черкаська область

Золочів

Львівська область

Ізмаїл

Одеська область

Іллінці

Вінницька область

Кагарлик

Київська область

Калуш

Івано-Франківська область

Кам'янка

Черкаська область

Кам'янка-Бузька

Львівська область

Камінь-Каширський

Волинська область

Канів

Черкаська область

Карлівка

Полтавська область

Ківерці

Волинська область

Кілія

Одеська область

Кобеляки

Полтавська область

Ковель

Волинська область

Кодима

Одеська область

Козятин

Вінницька область

Коломия

Івано-Франківська область

Комарно

Львівська область

Конотоп

Сумська область

Коростень

Житомирська область

Коростишів

Житомирська область

Корсунь-Шевченківський

Черкаська область

Костопіль

Рівненська область

Красилів

Хмельницька область

Красноград

Харківська область

Кременець

Тернопільська область

Кролевець

Сумська область

Ладижин

Вінницька область

Лебедин

Сумська область

Лозова

Харківська область

Лохвиця

Полтавська область

Лубни

Полтавська область

Люботин

Харківська область

Мала Виска

Кіровоградська область

Малин

Житомирська область

Марганець

Дніпропетровська область

Мерефа

Харківська область

Миколаїв

Миколаївська область

Миргород

Полтавська область

Миронівка

Київська область

Могилів-Подільський

Вінницька область

Моршин

Львівська область

Немирів

Вінницька область

Нетішин

Хмельницька область

Ніжин

Чернігівська область

Нікополь

Дніпропетровська область

Нова Одеса

Миколаївська область

Новий Буг

Миколаївська область

Новий Розділ

Львівська область

Нововолинськ

Волинська область

Новоград-Волинський

Житомирська область

Новодністровськ

Чернівецька область

Новомосковськ

Дніпропетровська область

Новоселиця

Чернівецька область

Новоукраїнка

Кіровоградська область

Новояворівськ

Львівська область

Обухів

Київська область

Олевськ

Житомирська область

Олександрія

Кіровоградська область

Остер

Чернігівська область

Острог

Рівненська область

Охтирка

Сумська область

П'ятихатки

Дніпропетровська область

Павлоград

Дніпропетровська область

Первомайськ

Миколаївська область

Первомайський

Харківська область

Перечин

Закарпатська область

Переяслав

Київська область

Першотравенськ

Дніпропетровська область

Південне

Харківська область

Підгородне

Дніпропетровська область

Погребище

Вінницька область

Подільськ

Одеська область

Покров

Дніпропетровська область

Полонне

Хмельницька область

Почаїв

Тернопільська область

Прилуки

Чернігівська область

Пустомити

Львівська область

Путивль

Сумська область

Радивилів

Рівненська область

Радомишль

Житомирська область

Рені

Одеська область

Решетилівка

Полтавська область

Ржищів

Київська область

Рогатин

Івано-Франківська область

Роздільна

Одеська область

Ромни

Сумська область

с. Бармаки (Рівненський район)

Рівненська область

с. Біла Криниця (Рівненський район)

Рівненська область

с. Великий Дальник (Біляївський район)

Одеська область

с. Віта-Поштова (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Гатне (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Жовтанці (Кам'янка-Бузький район)

Львівська область

с. Зарічани (Житомирський район)

Житомирська область

с. Зимна Вода (Пустомитівський район)

Львівська область

с. Крюківщина (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Лиманка (Овідіопольський район)

Одеська область

с. Лісники (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Малехів (Жовківський район)

Львівська область

с. Мамаївці (Кіцманський район)

Чернівецька область

с. Мигія (Первомайський район)

Миколаївська область

с. Микитинці (Івано-Франківськ)

Івано-Франківська область

с. Мила (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Новоолександрівка (Дніпровський район)

Дніпропетровська область

с. Оброшине (Пустомитівський район)

Львівська область

с. Петропавлівська Борщагівка (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Проліски (Бориспільський район)

Київська область

с. Святопетрівське (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Сокільники (Пустомитівський район)

Львівська область

с. Старі Петрівці (Вишгородський район)

Київська область

с. Стоянка (Києво-Святошинський район)

Київська область

с. Фонтанка (Лиманський район)

Одеська область

с. Щасливе (Бориспільський район)

Київська область

Самбір

Львівська область

Світловодськ

Кіровоградська область

Синельникове

Дніпропетровська область

Сквира

Київська область

Сколе

Львівська область

Славута

Хмельницька область

Славутич

Київська область

смт Авангард (Овідіопольський район)

Одеська область

смт Баришівка (Баришівський район)

Київська область

смт Безлюдівка (Харківський район)

Харківська область

смт Благодатне (Нововолинськ)

Волинська область

смт Брюховичі (Львів)

Львівська область

смт Великодолинське (Овідіопольський район)

Одеська область

смт Гостомель (Ірпінь)

Київська область

смт Гребінки (Васильківський район)

Київська область

смт Гусятин (Гусятинський район)

Тернопільська область

смт Запитів (Кам'янка-Бузький район)

Львівська область

смт Івано-Франкове (Яворівський район)

Львівська область

смт Козелець (Козелецький район)

Чернігівська область

смт Козин (Обухівський район)

Київська область

смт Красне (Буський район)

Львівська область

смт Куликів (Жовківський район)

Львівська область

смт Макарів (Макарівський район)

Київська область

смт Обухівка (Дніпровський район)

Дніпропетровська область

смт Овідіополь (Овідіопольський район)

Одеська область

смт Пісочин (Харківський район)

Харківська область

смт Рокитне (Рокитнянський район)

Київська область

смт Рудне (Львів)

Львівська область

смт Солоницівка (Дергачівський район)

Харківська область

смт Шкло (Яворівський район)

Львівська область

Снятин

Івано-Франківська область

Сокаль

Львівська область

Старий Самбір

Львівська область

Старокостянтинів

Хмельницька область

Стебник

Львівська область

Сторожинець

Чернівецька область

Стрий

Львівська область

Тальне

Черкаська область

Тараща

Київська область

Татарбунари

Одеська область

Теплодар

Одеська область

Теребовля

Тернопільська область

Тернівка

Дніпропетровська область

Тетіїв

Київська область

Тлумач

Івано-Франківська область

Тростянець

Сумська область

Трускавець

Львівська область

Тячів

Закарпатська область

Узин

Київська область

Українка

Київська область

Фастів

Київська область

Харків

Харківська область

Ходорів

Львівська область

Хотин

Чернівецька область

Христинівка

Черкаська область

Хуст

Закарпатська область

Червоноград

Львівська область

Чигирин

Черкаська область

Чорноморськ

Одеська область

Чортків

Тернопільська область

Чугуїв

Харківська область

Шепетівка

Хмельницька область

Шостка

Сумська область

Шпола

Черкаська область

Шумськ

Тернопільська область

Южне

Одеська область

Южноукраїнськ

Миколаївська область

Яготин

Київська область

Ямпіль

Вінницька область

Яремче

Івано-Франківська область

 

 

У вашому кошику вже більше 30 товарних позицій, будь ласка авторизуйтесь для збереження товарів у Вашому профілі. Після цього ви зможете продовжити роботу з цим замовленням.