Замовлення оформлені з 9:00 до 21:00
Замовлення, які були оформлені з 9:00 до 21:00, можна отримати в цей же день через 2 години, тобто, з 11:00 до 23:00 (з урахуванням місцевого обмеження щодо продажу алкоголю в регіоні). 


Замовлення оформлені з 21:00 до 09:00
Замовлення, які були оформлені з 21:00 до 09:00, видаються наступного дня (замовлення до 24:00) в день замовлення (замовлення після 24:00) з 9:00 до 23:00 (з урахуванням місцевого обмеження щодо продажу алкоголю в регіоні). 


ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
ТОВ "АТБ-маркет" (далі – АТБ-маркет) пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товарівчерез інтернет-магазин на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, здійснюючи придбання Товарів , приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.
1. Загальні положення  
1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) АТБ-маркет будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців. 1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців. 1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України  факт використання  послуги реєстрації  в  інтернет-магазині, оформлення та підтвердження замовлення є повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах. 1.4. Реєстрацією та/або оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти). 1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти); б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.
 
2. Терміни та визначення
2.1.Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ-маркет", що є зареєстрованою відповідно до законодавства України юридичною особою (місцезнаходження: м. Дніпро, проспект О. Поля, будинок 40, 49000 2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця на  електронному сервісі https://zakaz.atbmaket.com , який наявний в магазинах Продавця станом на дату збирання заказу, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням. 2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу https://zakaz.atbmaket.com на умовах даної публічної пропозиції (оферти). 2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу https://zakaz.atbmaket.com. 2.5. Сервіс https://zakaz.atbmaket.com – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://zakaz.atbmaket.com 2.6. Дата видачі – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному магазині Замовника.
3. Предмет договору купівлі-продажу товарів
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному маазині Продавця на дату замовлення, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий  Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору. 3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний магазині на дату замовлення. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному магазині Продавця на дату замовлення, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний. 3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб. 3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару. 3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Замовити" через Сервіс https://zakaz.atbmaket.com або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

4. Порядок оформлення Замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через  Сервіс https://zakaz.atbmaket.com шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти). 4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com.

5. Ціна та порядок оплати
5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату замовлення Товару у відповідному магазині Замовника, якщо отримання товару проходить в день замовлення.Товар продається за цінами, встановленими на дату отримання, якщо отримання проходить наступного дня,  Товару у відповідному магазині Замовника.
5.2.При формування замовлення Покупець проінформований на сайті про орієнтовну суму замовлення. Точна сума замовлення  до оплати  може змінюватись. 5.3. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі  https://zakaz.atbmaket.com. У випадку, якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку (залежно від цін діючих у відповідному магазині). 5.4. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з товаром за цінами, діючими у відповідному магазині  Продавця на дату отримання. 5.5. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек), що надаються Покупцеві (або його Представнику) під час  отримання Товару у магазині, згідно з урахуванням дії п. 3.1 цього Договору. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору. 5.6. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (та пакувальних матеріалів). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у відповідному магазині Продавця на дату замовлення товару. 5.7. Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання на касі магазину   Продавця.
5.8. Оплата здійснюється в національній валюті на умовах безготівкового платежу. В такому випадку, оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому Договорі . В такому випадку, Товар  вважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів оплати на розрахунковий рахунок Продавця. 5.9. Ціна Товару, що вказана на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 5.10 Всі знижки та АКЦІЇ, що діють у  відповідному магазині Продавця на дату замовлення та поширюються на всіх Покупців, які замовляють Товари через Сервіс https://zakaz.atbmaket.com.
6. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення
6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com та наявний у відповідному магазині Продавця станом на дату замовлення.
6.2.Покупець зобов’язаний отримати Товар в магазині Продавця, обраному при замовленні Товару, у строки, обрані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до вказаного магазину Продавця з метою отримання та оплати Товару, так і уповноважити на отримання Товару іншу особу (кур’єра) за допомогою платформи IPOST. У випадку доставки товару кур’єром, Продавець вважається таким, що виконав свій обов’язок з продажу товару належної якості, кількості та комплектності після передачі товару кур’єру
6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар вмагазині Продавця в строки обрані при замовленні та на повну суму яка вказана в такому замовленні. Після настання кінцевої дати отримання товару замовлення буде розформоване. Якщо таке замовлення було оплачене безготівковим платежем Покупець повинен відвідати магазин, у якому було зроблене замовлення, з тим платіжним інструментом , з якого був зроблений платіж за замовлення  та провести повернення коштів. Покупець згоден з тим, що строк повернення коштів на платіжний інструмент становить до 14 календарних  днів. Відповідальність за коректність та строки повернення коштів несе банк/фінансова установа, якою були надані послуги еквайрингу. 6.4. Умови повернення Товарів:
6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці,  в повному комплекті, з непошкодженими пломбами,  з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту) -в такому ж стані, в якому він був придбаний,  та має супроводжуватися оригінальним чеком. 
Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний строк, можуть бути поверненні в магазин  протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, збереження комплектності виробів, пломб, пакування та збереження цілісності товару.
Дефектні товари, щодо яких встановлено гарантійний строк, обслуговуються в гарантійних майстернях, адреси яких вказані в гарантійних талонах.
Повернення таких товарів можливо тільки: протягом гарантійного строку за умови наявності висновку гарантійної майстерні про те, що товар має дефект, усунення якого я недоцільним або неможливим; при наявності висновку незалежної експертизи, що підтверджує невідповідність товару показникам якості.
Непродовольчі товари з дефектом, які не належать до груп технічно складських побутових товарів (не підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні ), можуть бути повернені у термін, встановлений виробником продукції, що вказаний на маркуванні або в супровідних документах на продукцію.
6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):
Якісні харчові товари, пухово-пір’яна група товарів, нижня білизна, постільна білизна, друковані видання, м’які та гумові надувні іграшки, товари для немовлят, парфюмерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів.
7. Права та обов'язки Продавця
7.1. Продавець має право: самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем), асортимент Товару наявного в магазині  на дату відвантаження. 7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у відповідному магазині Продавця станом на дату відвантаження. 7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.
8. Права та обов'язки Покупця
8.1. Покупець має право:
Отримати Товар в магазині Продавця самостійно, або ж з залученням представника. 
Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.
8.2. Покупець зобов’язаний:
Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com
Оплачувати Товар та пакувальні матеріали згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.
9. Відповідальність сторін
9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com та придбаних у Продавця. 9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору. 9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
10. Строк дії Договору
10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.
11. Інформаційні повідомлення 11.1. Реєструючись на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних технічних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, що надсилаються в процесі замовлення та отримання замовлення.
12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі zakaz.atbmaket.com 12.1. Сервіс https://zakaz.atbmaket.com, містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори. 12.2. Весь зміст на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com,  охороняється законодавством України. 12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі https://zakaz.atbmaket.com,, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. Інші умови 13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним за законодавством України і підлягає виконанню на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, та АР Крим. 13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним. 13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому. 13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства. 13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на  Сервісі https://zakaz.atbmaket.com, 13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  Сервісі https://zakaz.atbmaket.com, у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на  Сервісі https://zakaz.atbmaket.com вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів. 13.6. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном: 0-800-500-415 або електронною поштою in@atbmarket.com


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-маркет»
м. Дніпро, 49000
пр. Олександра Поля, 40
Код ЄДРПОУ 30487219
IBAN:  UA983808050000000026001438044
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ
МФО 380805


Застереження щодо збору, обробки та передачі персональних даних У даному застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних (надалі – Застереження) використовуються наступні терміни, що мають таке значення: Система - сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://zakaz.atbmaket.com, на якому здійснюється реєстрація Особи, оформлення Замовлення та укладання Договору купівлі-продажу. Особа - фізична особа, що здійснює реєстрацію в Системі. Володілець здійснює обробку, зберігання, передачу та видалення Персональних даних особи ідентично до Персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця. Вимоги до збирання, обробки та передачі персональних даних зареєстрованих Клієнтів Володільця розміщені нижче.
Персональні дані – сукупність відомостей про Особу, в тому числі ім’я, контактний телефон, адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються Особою при реєстрації на Сайті. Володілець – Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет» (далі – АТБ-маркет), яке з метою реалізації договірних відносин із Особою щодо продажу товарів із використанням Системи, здійснює збір, обробку та передачу персональних даних особи. Публічна оферта - публічна пропозиція Володільця, адресована будь-якій фізичній особі укласти Договір купівлі – продажу товарів на умовах, що містяться в Договорі та його додатках, розміщений в мережі Інтернет в системі https://zakaz.atbmaket.com Згода Особи - добровільне волевиявлення фізичної особи, щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої шляхом реєстрації у Системі. Інші терміни, що використовуються в даному Застереженні, вживаються у значенні, визначеному в умовах Публічної оферти. 1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті, Особа дає добровільну згоду на обробку її персональної інформації, в тому числі Персональних даних. 2. Надаючи добровільну згоду на обробку своєї персональної інформації, зокрема Персональних даних, Особа підтверджує свою обізнаність про те, що: 2.1. її Персональні дані включено до бази персональних даних «Клієнти»; 2.2. Володільцем бази персональних даних «Клієнти» є АТБ-маркет. 2.3. база персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпро, проспект О. Поля, буд. 40 поштовий індекс 49000 вказана адреса є актуальною для Особи для надсилання звернень, застережень, вимог та скарг пов‘язаних зі збиранням, обробкою та передачею Персональних даних. 2.4. метою обробки Персональних даних є: - забезпечення можливості виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної оферти); - інформування Особи про новини, акції, пропозиції тощо у АТБ-маркет; - індивідуалізація послуг для Особи; - стимулювання збуту товарів АТБ-маркет; - проведення дослідження ринку, маркетингової активності, щодо збуту товарів АТБ-маркет, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв‘язку); 2.5. обробка персональних даних здійснюється за допомогою інформаційної (автоматизованої/електронної) системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані; 2.6. під обробкою Персональних даних згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» мається на увазі здійснювані в інформаційній автоматизованій системі персональних даних дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання, розповсюдження (у тому числі передача), знеособлення, знищення персональних даних; 2.7. використання Персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і його працівниками, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі їм у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Персональні дані можуть використовуватись представниками / працівниками Системи (https://zakaz.atbmaket.com), партнерами / контрагентами АТБ-маркет з метою визначеною п. 2.4. даного Застереження, а також з метою виконання доручення Особи. Працівники дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних та можуть передавати їх у випадках прямо передбачених п. 2.8. даного Застереження. 2.8. здійснення реєстрації в Системі свідчить про добровільне волевиявлення Особи на передачу її Персональних даних третім особам і не вимагає повідомлення про це Особу: - Особа добровільно надає згоду та дозволяє Володільцю передавати Персональні дані уповноваженим представникам Системи (https://zakaz.atbmaket.com) та партнерам (контрагентам) АТБ-маркет задля їх подальшої обробки та використання будь-яким прийнятним та необхідним способом, з метою виконання Договору купівлі-продажу (згідно Публічної офорти), а також надання Особі рекламної та будь-якої іншої інформації, а також пропозицій (в тому числі, але не обмежуючись, щодо участі у статистичних дослідженнях) поштою, телефоном, на електронну пошту; - при отриманні Володільцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних; - для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Володільця або третіх осіб (зокрема, якщо Особа не виконує або неналежним чином виконує умови Договору купівлі – продажу згідно Публічної оферти); - з метою виконання Володільцем своїх зобов'язань за Договором купівлі - продажу; - у разі передачі прав і обов'язків Володільця до його правонаступника; - в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини; - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України; 2.9. надання третім особам доступу до персональних даних, за винятком випадків, зазначених у пункті 2.8 цього Застереження та / або визначених законом, можливе лише за наявності додаткової згоди Особи; 2.10. Володілець не здійснює перевірку Персональних даних, що надані Особою під час реєстрації у Системі та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. 2.11. Персональні дані Особи в електронному вигляді зберігаються безстроково. 2.12. Персональні дані Особи підлягають знищенню Володільцем у разі: - набрання законної сили рішення суду про вилучення даних про Особу з бази персональних даних «Клієнти»; - письмового повідомлення Особи про своє бажання, щодо знищення його Персональних даних. 2.13. відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Особі належать такі права: - знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його Персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) Володільця бази Персональних даних; - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; - на доступ до своїх персональних даних; - отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його Персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Персональних даних, що зберігаються; - пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази Персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних Володільцем бази Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; - на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять його честь, гідність та ділову репутацію; - звертатися зі скаргами на обробку своїх Персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, до повноважень яких входить забезпечення захисту Персональних даних, або до суду; - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; - вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди; - відкликати згоду на обробку Персональних даних; - знати механізм автоматичного оброблення Персональних даних; - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 2.14. У разі відкликання згоди на обробку Персональних даних Особою, АТБ-маркет в свою чергу вимагатиме проведення процедури знищення таких даних. 2.15. будь-які вимоги Особи, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та / або забороною їх обробки та / або знищенням Персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Особою під час виконання договору купівлі - продажу. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань; 2.16. Особа бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та / або недостовірних і / або неактуальних Персональних даних та / або Персональних даних третіх осіб. 2.17. Зміни до даного Застереження можуть вноситись Володільцем та негайно відображатись на у Системі. У разі відсутності з боку Особи будь – яких зауважень / застережень до оновленої форми Застереження, воно вважається прийнятим з боку Особи.

Застереження щодо захисту персональних даних
1. Збір, використання та мета обробки:
ТОВ «АТБ-маркет» (далі АТБ-маркет) збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається у Реєстраційній формі інтернет-магазину АТБ-маркет для адміністрування та виконання підписаних Вами з АТБ-маркет в Повних правилах оформлення замовлення та користування веб-сайтом, загального та довгострокового обслуговування Клієнтів, індивідуалізації послуг для Клієнтів, а також стимулювання збуту, реклами, проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку). 
2. Згода
Підписанням / ознайомленням із даними Загальними умовами покупки в магазинах АТБ-маркет, Ви, як Клієнт, надаєте однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних згідно мети збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даного Застереження в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Клієнтів АТБ-маркет та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку АТБ-маркет; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації АТБ-маркет; маєте право на отримання інформації згідно запиту про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред‘являти АТБ-маркет вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконного обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних. Ви, як Клієнт АТБ-маркет добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від АТБ-маркет, телефоном, месседжером, СМС інформування або електронною поштою.
3. Доступ до персональних даних та їх безпека:
Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам АТБ-маркет у відповідності до мети, зазначеної частиною 1 даного Застереження, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. АТБ-маркет використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних, також за необхідності регулярно переглядає та покращує ці засоби для відображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей. 

4. Правильність персональних даних,  внесення змін та відмова від згоди:
АТБ-маркет не здійснює перевірку Ваших персональних даних, що надані Вами у при реєстрації на сайті ітнернет-магазину та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. Ви маєте право доступу до Ваших персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до Ваших персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення у відповідності до прав суб‘єкта персональних даних визначених частиною 2 даного Застереження. Ви, як суб‘єкт персональних даних можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданою Вами за цим Застереженням. 

5. Інформація про контактну особу АТБ-маркет:
Якщо у вас виникатимуть будь-які подальші питання та/або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від АТБ-маркет електронною поштою або телефоном будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста за телефонним номером гарячої лінії 0-800-500-415 (оплата вартості зв‘язку згідно тарифів Вашого оператора), у разі бажання відмови від Вашої згоди на обробку персональних даних, наданої за цим Застереженням, або їх блокування чи видалення, будь – ласка надсилайте відповідне звернення на адресу: Україна, м. Дніпро, проспект О. Поля, буд. 40,  поштовий індекс 49000.

6. Зміни до форми згоди
Якщо АТБ-маркет матиме намір змінити дане Застереження, АТБ-маркет повідомить Вас про це. Якщо Ви не висловите заперечень щодо такої зміни протягом двох тижнів після отримання такого повідомлення, зміна вважатиметься прийнятою.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)  НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКУПУ ТА/АБО ДОСТАВКИ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

IPOST

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПОСТ» (надалі за текстом Товариство) від імені якого на підставі статуту діє директор Плющев Максим Олегович керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти Договір доручення на здійснення Повіреним від імені, на користь та за рахунок Довірителя викупу та/або доставки продуктів харчування та непродовольчих товарів, що доступні для замовлення на веб-сайті https://zakaz.atbmarket.com/ (надалі відповідно «Товари» та «Сайт») з наступною передачею (доставкою) придбаних Товарів такому Довірителю. 
Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання до нього Довірителя автоматично після створення Замовлення на Сайті з доставкою Товарів через Кур’єрську доставку iPOST.

Визначення термінів

Довіритель – будь яка повністю дієздатна фізична особа яка здійснила замовлення Товару на Сайті та обрала доставку такого замовлення шляхом використання Платформи.
Договір доручення – домовленість яка не потребує довіреності між Повіреним та Довірителем, досягнута шляхом розміщення Довірителем у Платформі пропозиції на виконання Замовлення на кур’єрську доставку, що акцептована Повіреним. 
Замовлення – вимога до Повіреного від імені, на користь та за рахунок Довірителя викупити та/або доставити Товари з Сайту.
Кур’єр - будь яка повністю дієздатна фізична особа яка використовує Мобільний додаток для пошуку акцепту та виконання Замовлень.
Повірений – Кур’єр, що здійснив акцепт (прийняття) пропозиції Довірителя опублікованої у Платформі.
Платформа - сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і програмного забезпечення, що належить ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують реєстрацію Користувачів, зберігання інформації про  них, взаємодію Користувачів при наданні Послуг доставки. Доступ до платформи здійснюється за правилами, що розміщені у мережі Інтернет на сайті www.ipost.ua Використання Платформи полягає у автоматичному розміщенні у такій Платформі пропозиції Довірителя після створення Замовлення на Сайті. Використання Платформи не потребує від Довірителя якихось додаткових дій. 

1. Предмет договору.

1.1. За цим договором Товариство зобов’язується забезпечити публікацію у Платформі пропозиції Довірителя, що адресована невизначеному колу Повірених, про надання послуги викупу та/або доставки Товарів такому Довірителю, а також зобов’язується забезпечити технічну можливість акцепту цієї пропозиції Повіреним, а Довіритель зобов’язується послуги викупу та/або доставки Товарів від такого Повіреного прийняти, оплатити їх та відшкодувати Повіреному витрати понесені таким Повіреному на викуп цих Товарів. 

2. Порядок укладення і виконання Договору доручення

2.1. З метою укладення Договору доручення Довіритель зобов’язаний:
2.1.1. здійснити реєстрацію на Сайті або, якщо така реєстрація проведена раніше, увійти до свого облікового запису на Сайті;
2.1.2. обрати Товари та створити Замовлення;
2.1.3. обрати у меню Спосіб доставки Кур’єр iPOST та відправити Замовлення. 
2.2. Після створення Замовлення Товариство зобов’язується забезпечити публікацію у Платформі такого Замовлення таким чином, щоб вказане Замовлення було доступне до акцепту будь-яким Повіреним.
2.3. Після акцепту Замовлення Повіреним Договір вважається укладеним, після чого Повірений  зобов’язується його виконати, а Товариство зобов’язується згідно Правил забезпечити виконання Повіреним такого Договору доручення, а саме викупити та/або доставити Товар який зазначений Довірителем у Замовленні з Сайту. Товариство не є Повіреним і не доставляє Товар з Сайту особисто.
2.4. Доставка Замовлень здійснюється між двома адресами в межах міст таких, як Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Софіївська Борщагівка, Вишневе, Вишгород, Ірпінь, Біла Церква, Буча, Бровари, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця, Хмельницький, Суми, Маріуполь, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Рівне, Херсон, Луцьк, Краматорськ, Черкаси, Миколаїв , Кременчук, Чернігів, Кропивницький, Житомир, Чернівці, Ковель, Нововолинськ, Кам'янське, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Покровск, Слов'янськ, Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Калуш, Коломия, Бориспіль, Олександрія, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Дрогобич, Стрий, Червоноград, Первомайськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Чорноморськ, Горішні Плавні, Конотоп, Шостка, Ізюм, Лозова, Кам'янець-Подільський, Сміла, Умань, Ніжин, Прилуки, Гайсин, Могилів-Подільський, Тульчин, Марганець, Покров, Тернівка, Авдіївка, Волноваха, Добропілля, Мирноград, Торецьк, Васильків, Знам'янка, Світловодськ, Борислав, Новояворівськ, Самбір, Сокаль, Трускавець, Вознесенськ, Нова Одеса, Снігурівка, Подольск, Південне, Гадяч, Лубни, Миргород, Здолбунів, Ромни, Кременець, Зміїв, Красноград, Чугуїв, Генічеськ, Каховка, Славута, Звенигородка, Бахмач, Мукачево; с.Святопетрівське (Київська обл.), с.Гостомель (Київська обл.), пгт.Слобожанське (Дніпропетровська обл.), с.Крижанівка (Одеська обл.), Олешки, Апостолове, Арциз, Охтирка, Балаклія, Балта, Баштанка, Березань, Берислав, Білозерське, Берегове, Білопілля, Біляївка, Бобровиця, Богодухів, Богуслав, Болград, Боярка, Броди, Буринь, Бурштин, Вараш, Василівка, Ватутіне, Верхньодніпровськ, Вільнянськ, Вовчанськ, Володимир-Волинський, Гайворон, Глобине, Глухів, Гнівань, Гола Пристань, Городня, Гуляйполе, Дергачі, Дніпрорудне, Дунаївці, Жовті Води, Зеленодольськ, Золотоноша, Ічня, Кагарлик, Кам'янка, Кам'янка-Дніпровська, Канів, Карлівка, Кілія, Кобеляки, Козятин, Коростишев, Корсунь-Шевченковський, Корюківка, Костопіль, Красилів, Кремінна, Кролевець, Куп'янськ, Курахове, Ладижин, Лебедин, Лиман, Лохвиця, Любомль, Люботин, Стебник, Малин, Мена, Мерефа, Моршин, Миколаївка, Немирів, Нетішин, Нова Каховка, Новгород-Сіверський, Новий Буг, Новоградовка, Новомиргород, Обухів, Овруч, Орєхов, Острог, Очаків, Первомайський, Перещепине, Першотравенськ, Пирятин, Підгороднє, Пологи, Попасна, Приморськ, Путивль, П'ятихатки, Рені, Решетилівка, Рогатин, Роздільна, Сватове, Селидове, Синельникове, Скадовськ, Сквира, Славутич, Сновськ, Снятин, Соледар, Старобільськ, Старокостянтинів, Таврійськ, Тальне, Тлумач, Токмак, Тростянець, Вугледар, Узин, Фастів, Хмільник, Хорол, Чигирин, Шпола, Южноукраїнськ, Яворів, Яготин, Ямпіль, Яремче, смт. Покровське, смт. Обухівка, пгт.Межевая, с.Новоолександрівка, смт. Сартана, смт. Якимівка, смт. Михайлівка, пгт.Заболотов, с. Бородянка, с. Гатне, смт.Макарів, с. Стоянка, с. Лісники, с.Ракітное, с.Тарасівка, пгт.Баришевка, с. Зазим'я, с. Старі Петрівці, смт. Рудне, с. Давидов, с. Гостинцеве, с. Сокільники, с. Мигія, с.Коблево,
с. Великий Дальник, смт.Авангард, смт. Великодолинське, с.Мізікевіча (Ліманка), смт. Овідіополь, с. Фонтанка, с.Маяки, пгт.Городок, с. Біла Криниця, пгт.Слобожанське, смт. Солоницівка, смт. Ківшарівка, смт. Безлюдівка, смт. Високий, смт. Бабаї, смт.Пісочин, пгт.Антонівка, смт. Білозерка, смт. Чаплинка, смт. Козелець, с. Великі Лази.
2.5. Для виконання Договору доручення Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Укладений Договору доручення за правилами що вказані у п. 2.1 – 2.3 є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.
2.6. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити/доставити Повіреному, але може створити інше Замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті. 
2.7. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому Товариство зобов’язується поновити публікацію пропозиції Довірителя у платформі таким чином, щоб вона стала доступною до акцепту новим Повіреним.
2.8. Ні Товариство, ні Повірений не несе відповідальності за якість та наслідки споживання Товарів доставленных з Сайту. Всі претензії щодо Товару, його якості, Довіритель має пред’являти безпосередньо до продавця Товарів. 
2.9. Сторони у своїх правовідносинах керуються чинним законодавством України, з урахуванням цього Договору.

3. Зобов’язання сторін.

3.1. З метою укладення та виконання Договору доручення Товариство зобов’язується:
3.1.1. своєчасно та належним чином здійснювати публікації пропозицій Довірителів у Платформі;
3.1.2. забезпечувати можливість якнайшвидшого акцепту пропозиції Повіреним;
3.1.3. контролювати виконання Договору доручення Повіреним  в частині дотримання строків викупу/доставки Товарів з Сайту;
3.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:
3.2.1. прийняти від Повіреного Замовлення та оплатити такому Повіреному вартість доставки і відшкодування витрат на придбання Товарів готівкою; 
3.2.2. здійснювати розрахунки виключно в національній валюті України

4. Умови оплати винагороди Повіреного та компенсації його витрат.

4.1. Винагорода Повіреного не включається у вартість замовлених Товарів.
4,2, Вартість послуг Повіреного відображається на Сайті при створенні Замовлення.
4,3, Вартість Товарів відображається на Сайті при створенні Замовлення.
4,4, Підтвердженням витрат Повіреного є розрахунковий документ (фіскальний, товарний чек, тощо) виданий Сайтом при розрахунку Повіреним за Товар. 
4,5, Повірений не є фізичною особою-підприємцем та не представляє юридичну особу відтак не надає Довірителю розрахункових документів про вартість послуги з викупу/доставки.
4,6, Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат вважаються здійсненими Довірителем з моменту отримання Повіреним готівки у відповідній сумі.

5. Відповідальність сторін за цим Договором та Договором доручення.

5,1, За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
5,2, За Договором доручення Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за: 
5,2,1, будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін; 
5,2,2, будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін.
5,2,3, будь-які помилки Довірителя при створенні Замовлення та їх наслідки.
5,3, Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих під час створення Замовлення.
5,4, Якщо Довіритель відмовляється від своєчасного одержання Товарів (в тому числі не відповідає на дзвінок Повіреного, або вимкнув телефон) протягом 15 хвилин, Повірений має право повернути Товари придбані для Довірителя продавцю та позбавляється обов’язку передати такий Товар Довірителю 

6. Форс-мажор.

6,1, Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин непереборної сили, які роблять неможливими виконання Сторонами своїх зобов’язань та діють поза контролем Сторін.

7. Інші умови.

Товариство зобов’язається зберігати у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані Довірителем у зв’язку з укладенням цього Договору, не розкривати її та не розголошувати в загальному вигляді або у частині без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.

8. Термін дії договору.

8,1, Договір набуває чинності з моменту створення Замовлення на Сайті і припиняє свою дію з моменту завершення виконання Договору Доручення або відмови Довірителем від Договору Доручення..

9. Прикінцеві положення.

9,1, У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9,2, Усі претензії за даним Договором можуть подаватись за адресою, що вказана нижче.
9,3, Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.
9,4, Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові.
9,5, Довіритель повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до Платформи для цілей виконання даного Договору і додержання вимог законодавства.

Повна назва: ТОВ „АЙПОСТ ПРОГРЕС”
Юридична адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. В.Тютюнника, 5А
Код ЕДРПОУ 41988842.
Поштова адреса: 03067, Україна, м. Київ, б-р. Лепсе, 4, офіс 320
Телефон: (044) 221-23-53
E-Mail info@ipost.ua

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)  ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ,
В ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРЕСИЛАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ МАСОЮ, ПОНАД 30 КГ.

 MEEST EXPRESS

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТ ЕКСПРЕС» (надалі за текстом ВИКОНАВЕЦЬ) від імені якого на підставі статуту діє Директор Красневич Руслан Євгенович, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти Договір на здійснення викупу та/або доставки продуктів харчування та непродовольчих товарів, що доступні для замовлення на веб-сайті https://zakaz.atbmarket.com/  (надалі відповідно «Товари» та «Сайт») з наступною передачею (доставкою) придбаних Товарів такому ОДЕРЖУВАЧУ. 
Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання до нього ОДЕРЖУВАЧА автоматично після створення Замовлення на Сайті з доставкою Товарів через Кур’єрську доставку Meest Express.

1. Предмет договору та умови надання послуг

1.1 Предмет договору: Виконавець зобов’язується надати Замовнику послугу поштового зв’язку, в тому числі пересилання відправлень масою понад 30 кг (далі – Послуга) Одержувачу, а також інші супутні, визначені цим договором, послуги, а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцеві за надану Послугу обумовлену платню. Відправлення приймається у Замовника та здається Одержувачу за цілісністю упакування.
1.2. Строки надання послуг: Розміщені в мережі Інтернет на сайті ua.meest.com
1.3. Умови замовлення і надання послуг. Умови замовлення послуг розміщені в мережі Інтернет на сайті ua.meest.com
Відправлення приймається у відправника та здається одержувачу за цілісністю упакування і кількістю місць. Претензії щодо збереженості відправлення, відсутності вкладення чи невідповідності вкладення опису, можуть бути пред’явлені лише у випадку порушення цілісності упакування з вини Виконавця, та за умови, що в момент вручення відправлення одержувачу був складений та підписаний встановленої форми Акт за участю представника Виконавця (кур’єра, водія і т.д.) та Одержувача.
Виконавець, попередньо, по телефону, шляхом голосового виклику або SMS-повідомлення повідомляє Одержувача про заплановану дату доставки відправлення. У разі відсутності Одержувача або відмови останнього від приймання відправлення (з незалежних від Виконавця причин) обов’язки Виконавця вважаються виконаними з моменту першої спроби доставки та підлягають оплаті Замовником. Зберігання та повторна доставка оплачується Замовником додатково згідно тарифів Виконавця.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:
Організовувати приймання відправлення для доставки за адресою відправника або через мережу пунктів обслуговування клієнтів Виконавця.
Організовувати для Замовника доставку відправлення одержувачу відповідно до належним чином оформлених Замовником супровідних документів на відправлення, а саме: вантажної декларації.
Організовувати доставку та вручення відправлення одержувачу через мережу пунктів обслуговування клієнтів Виконавця або на умовах «Адресної доставки» відповідно до встановлених Виконавцем строків.
Обов’язки Виконавця вважаються виконаними з моменту вручення відправлення одержувачу або повернення його Замовнику у разі не доручення одержувачу (відмова від прийняття, тощо).
2.2. Замовник зобов’язується:
Забезпечувати належне оформлення необхідних супровідних документів на Відправлення (вантажної декларації/опис вкладення) у паперовій або електронній формі. Супровідні документи вважаються належним чином оформлені Замовником якщо: заповнені всі обов’язкові для заповнення графи про відправника, одержувача, обов’язково зазначено достовірна інформація про відправлення (кількість місць, вага), оголошено цінність відправлення. Замовник несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, вказаної ним у вантажній декларації. Замовник є відповідальною стороною за дані щодо об’ємно-вагових характеристик електронних декларацій у інформаційній базі даних Виконавця. Виконавець залишає за собою право провести додаткові заміри об’ємно-вагових характеристик декларацій під час перебування відправлення в системі виконавця. У випадку, якщо фактичні об’ємно-вагові характеристики відрізняються від задекларованих і зафіксованих у інформаційній базі даних, виконавець залишає за собою право внести коригування в електронну декларацію шляхом зміни ваги і об’ємних характеристик відправлення. В свою чергу, зміна об’ємно-вагових характеристик в електронній декларації може вплинути на зміну вартості за перевезення відповідно до договірних умов із Замовником.
Оголосити реальну цінність відправлення, а у разі втрати/пошкодження – підтвердити вартість відправлення первинними бухгалтерськими документами/описом вкладення із зазначенням кількості та вартості предметів, які знаходились у відправленні.
Надавати для доставки відправлення належно запакованим із врахуванням його особливостей, маси, форми у відповідності з правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом та неможливістю доступу до вкладення без пошкодження його зовнішнього упакування. Замовник несе відповідальність за всі наслідки неналежного упакування відправлення (бій, поломка, деформація, протікання, і т. д.). Надавати для доставки відправлення, яке вимагає особливого поводження з ним під час вантажних операцій та зберігання, Замовник зобов’язаний нанести на нього спеціальне маркування у відповідності до встановлених вимог.
Здійснювати оплату за надані Виконавцем послуги в строки та згідно умов Договору.
У разі узгодження між Сторонами про перехід на електронний документообіг, отримувати та підписувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) шляхом накладення ЕЦП за допомогою сервісу M.E.DOC, Вчасно чи ін. обраного сервісу у порядку та строки вказані розділом 5 даного Договору.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість послуг (тарифи), визначається прайс-листом Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, що розміщений в мережі Інтернет на сайті ua.meest.com.
При цьому, до вартості послуг додається плата за цінність, яка утримується у розмірі, що визначений в прайс-листі Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, якщо про інше не буде письмово домовлено Сторонами.
При визначенні вартості послуг доставки, тарифи зазначені в прайс-листі корегуються на розмір паливного коефіцієнту, якщо про інше не буде письмово домовлено Сторонами. Розмір паливного коефіцієнту визначається на підставі ціни на паливо на ринку України. При цьому перехід між значеннями паливного коефіцієнту в залежності від вартості палива відбуватиметься за умови, що ціна палива тримається у відповідному діапазоні не менше як 3 (три) календарні дні. Тарифікація за новим значенням паливного коефіцієнту проводиться з дати, наступної, після завершення вищевказаного трьох денного терміну. Актуальна інформація про порядок застосування і розмір паливного коефіцієнту розміщена на сайті Виконавця ua.meest.com.
Замовник
3.2. Строк та порядок розрахунків
Оплата проводиться Замовником шляхом переказу коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 5-ти робочих днів з моменту надсилання Замовнику документів на оплату: рахунку, та акту здачі-приймання робіт (надання послуг) за допомогою: електронної пошти, сервісу M.E.DOC, Вчасно, E-Doc чи ін. обраного сервісу або за допомогою засобів поштового зв’язку чи кур’єрської доставки. У випадку надсилання документів на оплату за допомогою засобів поштового зв’язку, оплата проводиться Замовником протягом 5-ти робочих днів з моменту відправлення таких документів.
Документи на оплату за надані послуги виставляються Виконавцем один раз на тиждень. Якщо останній день платіжного періоду припадає на не банківський день, тоді останнім днем платіжного періоду вважається наступний робочий день.
3.3. Порядок підписання Актів здачі-приймання робіт (надання послуг)
Сторони узгодили, що підписання, надісланих в порядку згідно п.5.2. Договору, Актів здачі-приймання робіт (надання послуг) здійснюється шляхом накладення електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» або шляхом підписання оригіналів отриманих документів. Підписання Замовником документів ЕЦП за допомогою відповідного сервісу свідчить про підписання їх належною та уповноваженою особою від імені Замовника.
Сторони узгодили, що дата зазначена у рахунку та Акті здачі-приймання робіт (надання послуг) вважається датою отримання Замовником даних документів факсимільним або електронним зв’язком, або датою (час), що визначається відповідним сервісом, яку Сторони безспірно визнають та не оспорюватимуть.
Кожна Сторона зобов’язана самостійно за власний рахунок забезпечувати себе програмно-технічними засобами, в т.ч. ключами електронного цифрового підпису з можливістю підписання документів із додаванням позначки часу та навчання відповідальних працівників роботи із відповідним сервісом обміну юридично значимими документами між Замовником та Виконавцем, та їх підписання електронним цифровим підписом.
По факту отримання надісланих Виконавцем за допомогою електронної пошти, сервісу M.E.DOC, Вчасно, E-Doc чи ін. обраного сервісу або за допомогою засобів поштового зв’язку чи кур’єрської доставки Актів здачі-приймання робіт (надання послуг), Замовник зобов’язується в строк у 3 робочих днів з дня надсилання підписати вказані документи з накладанням ЕЦП уповноваженої особи та печатки з додаванням позначки часу чи підписати власноручно отримані оригінали або надати письмове заперечення.
У випадку ненадання Виконавцю письмових заперечень чи ненадання Виконавцю підписаного Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) у вказаний триденний строк такий Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) вважається узгодженим Сторонами, а послуги такими, що надані Виконавцем у повному обсязі та належної якості.
Сторони визнають, що рахунки, специфікації, Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) отримані за цим Договором, надіслані через відповідні сервіси складені згідно чинного законодавства про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис, із заповненням всіх обов’язкових реквізитів первинних документів з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи та печатки з додаванням позначки часу, є оригіналами документів.
Сторони безспірно визнають юридичну силу та факт отримання і надання послуг за електронними документами, направленими, підписаними ЕЦП і визнають їх рівнозначними документам на паперових носіях, підписаним власно- ручним підписом.
Сторони узгодили, що наявність поданих Виконавцю у встановленому порядку претензій не дає право Замовнику призупинити строк виконання грошового зобов’язання за цим актом та Замовник несе відповідальність за прострочення оплати послуг в порядку згідно Договору.
Виконавець щокварталу оформлює акт звірки розрахунків за надані Послуги, та надсилає його Замовнику. Замовник у п’ятиденний термін зобов’язаний повернути Виконавцю акт звірки розрахунків за надані послуги, підписаний зі свого боку.
За наявності у Замовника або одержувача – платника простроченої заборгованості за надані послуги доставки, Виконавець притримує відправлення на умовах, визначених ст.594-ст.597 Цивільного кодексу України до моменту погашення всієї заборгованості перед Виконавцем. При цьому санкції до Виконавця за прострочення доставки відправлення не застосовуються.

4. Відповідальність Сторін та порядок розгляду претензій

4.1. Відповідальність Виконавця
В разі втрати відправлення з вини Виконавця, останній відшкодовує Замовнику суму в розмірі фактично завданих збитків, але в будь-якому випадку, в розмірі, що не перевищує оголошеної цінності відправлення, яка вказана у супровідному документі/декларації/описі вкладення та підтверджена документально Замовником (відправником).
В разі пошкодження відправлення з вини Виконавця, останній відшкодовує Замовнику суму, на яку зменшилась вартість відправлення (при пошкодженні), але в будь-якому разі не більше оголошеної цінності відправлення, що вказана у супровідному документі/декларації/описі вкладення та підтверджена документально Замовником (відправником). У разі повної компенсації оголошеної вартості за пошкоджене відправлення Замовник повертає/передає Виконавцю відправлення, за яке було отримано компенсацію.
У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Виконавця, останній повертає Замовнику відповідну частину оголошеної вартості відправлення.
У випадку порушення строку доставки відправлення з вини Виконавця, останній повинен компенсувати Замовнику 10% від вартості перевезення за кожен день протермінування, але не більше 50% від вартості перевезення.
Загальна сума компенсацій за порушення строку доставки протягом календарного місяця не може перевищувати однієї тисячі гривень.
Виконавець не несе відповідальність за прострочення та не доставку відправлення у зв’язку з відсутністю Одержувача за вказаною адресою доставки або не коректними, не повними реквізитами Одержувача, за некоректно вказані вагові габарити відправлення (вага, /ДШВ (довжина, ширина, вага)/ об’ємна вага), у випадку відмови Одержувача від приймання відправлення, черга, відсутність уповноваженої особи, відмова підписувати документи, тощо.
Виконавець не несе відповідальності, у тому числі у вигляді матеріальних стягнень (штрафів, компенсацій по претензіях, відшкодування збитків, упущеної вигоди та ін.) за порушення умов цього Договору, зокрема термінів доставки відправлення, якщо вони були спричинені форс-мажорними обставинами, порядок визначення яких передбачено в Стандартних умовах сервісу.
4.2. Відповідальність Замовника
У випадку прострочення платежу за надані послуги, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
4.3. Порядок розгляду претензій
Претензії щодо пошкодження, недостачі вмісту, втрати відправлення чи про термінування строку його доставки приймаються не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі відправлення для доставки, або 15 календарних днів від дати передачі повернення Замовнику.
До претензії повинні бути додані документи, що підтверджують її вимоги та заявлену суму до відшкодування, а саме:
– копія вантажної декларації або іншого супровідного документу, що оформлявся;
– документи, які засвідчують факт порушення (акт за участю представника Виконавця);
– документи, які підтверджують реальні збитки (накладна, касовий чек, акт оцінки експерта про характер/ступінь і вартість пошкодження);
– фотографічні засвідчення пошкоджень та дефектів упакування.
До розгляду приймаються письмові претензії, вимоги та розмір яких підтверджено документально. Строк розгляду претензії становить 10 календарних днів з дня отримання Виконавцем належним чином оформленої та документально підтвердженої претензії.

5. Порядок вирішення спорів

Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості дійти згоди, спір передається для вирішення до суду в порядку визначеному чинним законодавством України.

6. Інші умови

Кожна із Сторін має право достроково розірвати цей Договір, попередивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.
Якщо за 10 календарних днів до закінчення дії цього Договору жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити його дію, то Договір автоматично вважатиметься продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік, за винятком укладених до нього Додатків, умови яких узгоджуються Сторонами на наступний період додатково.
Підписуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що ознайомився та погоджується з Стандартними умовами сервісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес», що розміщуються на сайті Виконавця ua.meest.com.
У випадку зміни електронної адреси, Viber чи інших реквізитів, зазначених у цьому Договорі, Сторона, в якої відбулись такі зміни, зобов’язана повідомити іншу Сторону у строк протягом двох календарних днів.

 

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес»,
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147
Код ЕДРПОУ: 36152228
Поштова адреса: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 147
Телефон: (032) 245 23 40, (032) 245 23 30
meest.com

У вашому кошику вже більше 30 товарних позицій, будь ласка авторизуйтесь для збереження товарів у Вашому профілі. Після цього ви зможете продовжити роботу з цим замовленням.